Arama Sonuçları

Rapor Bildirim Sözleşmesi

Madde 1 - Giriş

İşbu rapor bildirim sözleşmesi ("sözleşme") ve www.yoreturk.com sitesinde (¨site¨) yer alan rapor bildirim hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, sizinle, İstoç Ticaret Merkezi 1.Ada No:79 Mahmutbey Bağcılar-İstanbul adresinde yerleşik Mogem Elektronik Ticaret ve Mağazacılık Hizmetleri Limited Şirketi arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Kapsam

Yöretürk, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Bu hizmetin devamlılığını ve kalitesinin artmasını sağlamak amacıyla karşılaşılan durumların Yöretürk'e bildirilmesi için sunduğu bir hizmettir. Yöretürk, rapor edilen şikayeti kabul edeceği ve şikayeti işleme alacağı, konu hususunda herhangi bir eylem veya bir beyan yapacağını garanti etmez, herhangibir taahhütte bulunmaz. Ancak şikayet konusunun düzeltilmesi konusunda gayret gösterir.

Madde 3 - Rapor Bildirim Kuralları

1. Bir şikayette bulunulurken, şikayetin gerekliliklerine uygun olarak destekleyici materyaller ve detaylı bilgi sunmalıdır. Kullanıcı, kendisi tarafından sunulan bilgilerin ve tüm materyallerin doğru, yasal, zamanında, geçerli ve doğru olduğunu garanti eder.
2. Şikayette bulunulduğunda, kullanıcı doğru bilgi verme yükümlülüğüne sahiptir ve bu bilgilerin e-posta adresi, telefon numarası, adres vb. Geçerliliğini ve güvenliğini garanti eder ve şikayet edilen tarafın ve onunla iletişime geçebileceği tarafın kendisiyle temas kurmasını sağlar.
3. Gönderilen bilgiler şikayet standardını karşıladığında, Yöretürk şikâyet hakkında şikayette bulunan şirketi bilgilendirecek ve şikayete makul bir süre içinde yanıt vermesini isteyecektir. Yöretürk, gerçek durum ışığında cevap süresini değiştirme hakkına sahiptir. Yanıt süresi bittiğinde ve şikayette bulunan şirketin yanıt vermediği durumlarda, Yöretürk buna göre belirli bir cezayı verme hakkına sahiptir.
4. Şikayet edilen şirket, makul ve geçerli yanıt süresi içinde bir karşı bildirim sunması halinde, Yöretürk karşı bildirimi ayrıntılarını şikayetçiye iletecek ve makul bir süre içinde kendisine yanıt vermesini isteyecektir.
5. Yöretürk kullanıcılar tarafından yapılan herhangi bir şüpheli bildirimden, sahtecilikten veya bir suistimalden sorumlu değildir.
6. Şikayet süreci boyunca herhangi bir zamanda, Yöretürk'ün bildirimde bulunandan şikayete ilişkin olarak herhangi bir bilgiyi desteklemesini veya ek materyal sağlamasını talep etme hakkı vardır. Şikâyetle ilgili ek bilgi talep ettikten sonra, kullanıcı, Yöretürk'ün gerekliliklerine uygun olarak ilgili bilgileri sağlamalıdır. Aksi halde, Yöretürk, şikayeti teslim edilmemiş gibi işleme hakkına sahiptir.

Madde 4 - Kullanıcı Beyanı

Kullanıcı, yasal olarak yetkili olduğunu ve medeni kanuna tabi olduğunu ve şikayetleri meşru olarak dosyalama hakkına ve kapasitesine sahip olduğunu garanti eder.
Sistem üzerinden işlenecek tüm şikayet prosedürü, ulusal yasalara, yönetmeliklere ve ilgili hükümlere, sosyal ve kamusal çıkarların veya genel ahlakın tüm ilgili yönlerine uygundur. Yasal sonuçlara yol açacak herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda, Kullanıcı kendi adına tüm ilgili yasal sorumlulukları üstlenmeyi taahhüt eder.
Kullanıcı, şikayetlerin işleme konması ve giderilmesi amacıyla şikayetçi / şikayetçi firmalara iletişim bilgileri, şikayet bilgileri ve ilgili destekleyici belgeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, şikayet ile ilgili bilgilerini açıklama hakkına sahiptir. Kullanıcı, Yöretürk ve bağlı kuruluşlarından e-posta ve bilgi almayı kabul eder.

Madde 5 - Rapor Bildirim Kullanımının Sonlandırılması

Yöretürk, koşulları aşağıdaki gibi herhangi bir bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde kullanım hakkını sonlandırma hakkını saklı tutar:
Kullanıcı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ediyorsa,
Şikayet için kullanıcı tarafından gönderilen herhangi bir materyal sahte veya sahte veya yasa dışı herhangi bir şey içeriyorsa,
Kullanıcı, yeni veya gözden geçirilmiş bir anlaşmayı kabul etme konusundaki isteksizliğini açıkça belirtirse, Yöretürk'ün tamamen kendi takdirine bağlı olduğu herhangi bir durumda, hizmeti sonlandırmak için gerekli görür.
Kullanımın sona ermesinden sonra, Yöretürk, şikayete ilişkin herhangi bir bilgi alma yükümlülüğü yoktur. Yöretürk, bilgileri makul bir süre sonra silme hakkına sahiptir.

Madde 6 - Fikri Mülkiyet Hakları

Yöretürk, sözcükler, resimler, dosyalar, web sitesi tasarımı ve buradaki herhangi bir fikri mülkiyet materyali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm içeriğinin fikri mülkiyet hak sahibidir. Söz konusu malzemelerin fikri mülkiyet hakları, ticari marka hakları, patent hakları, telif hakları, ticari sırlar vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.
Yöretürk'ten önceden alınmış yazılı izin olmaksızın, hiçbir kişi veya sistem, sistem teknolojisi ve programlaması dahil olmak üzere, fikri mülkiyet mallarını kamuya açık olarak kullanamaz, değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, değiştiremez, dağıtamaz, yayınlamaz veya yayınlamaz.
Kullanıcı, Yöretürk'ün fikri mülkiyet haklarını ihlal ediyorsa, Yöretürk, Kullanıcı’nın yasalara aykırı davranışlarını ihlal ettiği iddiasıyla hak iddia etmek için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

Madde 7 - Gizlilik Politikası

1. Kapsam : Aşağıdaki hükümler, kullanıcının IP adresleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sayfasını ziyaret ettiği sırada, Kullanıcı tarayıcısından Yöretürk tarafından alınan ve kaydedilen tüm bilgiler için geçerlidir.
2. Bilgilerin Kullanımı : Yöretürk, toplanan bilgileri sadece ilgili şikâyetlerin ve veri analizinin dahili olarak işlenmesi amacıyla kullanır. Yöretürk, toplanan bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmaz ve bunları Yöretürk grup şirketleri hariç üçüncü bir tarafla paylaşmaz. Yöretürk, herhangi bir üçüncü şahsın hiçbir şekilde Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini ücretsiz olarak toplamasına, düzenlemesine, satmasına veya yaymasına izin vermez. Yöretürk, söz konusu faaliyetlerde bulunan herhangi bir Kullanıcıyı keşfederse, Yöretürk, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal Kullanıcı Sistemine tüm erişim haklarını sona erdirme hakkına sahiptir.
3. Bilgi Açıklaması : Kullanıcı bilgileri aşağıdaki durumlar için kısmen ve tamamen açıklanabilir:
Kullanıcı belirli bir amaç için belirlenen üçüncü bir tarafa bilgileri açıklamayı kabul eder ise.
Yürürlükteki yasaların ilgili hükümlerine uygun olarak ya da yasaların uyguladığı ulusal resmi kuruluşların talepleri üzerine, Kullanıcı bilgileri buna göre açıklanabilir.
İlgili bilgilerin ifşası için adli bir emir alan üçüncü bir tarafın talebi üzerine olursa Yöretürk'ün yasalar uyarınca düzenlenmiş ve / veya izin verilen uygun gördüğü her türlü bilgiyi paylaşabilir.

Madde 8 - Fesih ve Sözleşme Madde Değişiklikleri

Yöretürk, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu sözleşmenin herhangi bir değişikliği ile aynı fikirde değilse, sistemi kullanmayı bırakmakta serbesttir. Kullanıcı sistemi kullanmaya devam ederse, bu Anlaşmanın tüm değişikliklerini kabul etmiş sayılır.

Madde 9 - Bildirim Teslimatı

Yöretürk, Kullanıcıya web sayfası bültenleri, e-postalar, kısa mesaj servisi (“SMS”) veya normal posta teslimi gibi yollarla bildirimde bulunabilir. Bildirim, gönderildiği tarihte kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Madde 10 - Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda şikayet edilen tarafın yerleşim yerindeki T.C. Mahkemeleri yetkilidir. Yöretürk'ün taraf olduğu durumlarda İstanbul T.C. Mahkemeleri yetkilidir.